Bảng báo giá mới nhất của Hà Nội – Tuần Châu Travel

 XIN VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM CHỈ VỚI 10 $

visa 3 tháng một lần 22

visa 3 tháng nhiều lần

visa 6 tháng, 12 t

Nhận visa tại Sân bay, Đại sứ quán

Xử lý visa nhanh khẩn, trong ngày theo yêu cầu : 0975 475 399

Hà Nội – Tuần Châu Travel

ADD    # 201,   No.173 Dinh thon Str. – My Dinh  Ward, Tu Liem Dist. – Ha Noi, S.R Vietnam

Tel: 046 262 6221, 0975 475 399, 0902183755

 

Bảng giá gia hạn visa Nội Bài

( cập nhật 31/08/2015)

 I Khách nhập cảnh nội bài & hữu nghị 

GỐC DN= Doanh nghiệp

LT1T

LT3T

3TNL

Hà Nội cấp

Tp.Hcm cấp

Hà Nội cấp

Tp.Hcm cấp

Hà Nội cấp

Tp.Hcm cấp

Quốc tịch thường

165$

280$

280$

390$

liện hệ

Quốc tịch Hàn Quốc

170$

285$

410$

liện hệ

Quốc tịch Trung Quốc

170$

285$

liện hệ

Quốc tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu DN                                            

Yêu cầu: ( DN Hà Nội cấp)

 

–       Hộ chiếu gốc + visa gốc đang sử dụng là DN

–       Áp dụng cho khách> 18 tuổi, < 18 tuổi phải có Bố Mẹ đi cùng

–       Thời gian thực hiện: 08-09 ngày làm việc

 

  • Nếu có công ty bảo lãnh từ Hà Tĩnh ra phía Bắc:
1T1L

150$

LT3T

260$

3TNL

375$

 

Giải thích từ ngữ:

–       LT1T: visa lưu trú 1 tháng

–       LT3T: visa lưu trú 3 tháng

–       3TNL: visa lưu trú 3 tháng nhiều lần

–       CM1T: cấp mới 1 tháng

–       CM3T1L: cấp mới 3 tháng 1 lần

–       CM3TNL: cấp mới 3 tháng nhiều lần

–       GỐC 1T: gốc 1 tháng

–       GỐC 3T: gốc 3 tháng

–       MTT5N: miễn thị thực 5 năm

–       LT15 ngày: lưu trú 15 ngày

 

=============================

Ký hiệu DL  ( visa cấp TP.HCM ) nhập cảnh Tân Sơn Nhất

 

 

1T1L

3T1L

3TNL

 

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Lần 2

Quốc tịch thường ( Gốc 1 T )

100$

150$

280$

285$

430$

450$

Quốc tịch thường ( Gốc 3 T )

160$

180$

280$

310$

430$

450$

QT thường , visa đầu tiên Còn hạn 3 ngày

Quốc tịch Hàn Quốc( Gốc 1 T )

110$

285$

310$

430$

450$

Quốc tịch Hàn Quốc( Gốc 3 T )

170$

180$

285$

310$

430$

450$

QT Hàn Quốc ,visa đầu tiên Còn hạn 3 ngày

Quốc tịch Trung Quôc + còn hạn+ chưa gia hạn Gốc 1T

170$

180$

285$

310$

450$

455$

Quốc tịch Trung Quôc gốc 3T

170$

185$

280$

310$

435$

450$

 

 

 

 

=======================

Miễn visa – Đơn Phương (Hàn Quốc, Nhật và 5 nước Tây Âu)

LT15 ngày

85$

Hà Nội cấp
LT1T

1185$

Hà Nội cấp Còn hạn 5  ngày
CM1T

390$

Tp.Hcm cấp

 

========================

Cấp mới cho khách có miễn thị thực song phương và nhập cảnh ở Hà Nội:

Không bảo lãnh

Có bảo lãnh

CM1T

CM3T1L

CM3TNL

CM1T

CM3T1L

CM3TNL

180$

250$

330$

165$

220$

280$

Chú Ý

TQ kể từ ngày nhập cảnh

TQ kể từ ngày nhập cảnh

 

Thông tin khác: