Cần biết 18 mẫu đơn về Xuất nhập cảnh , gia hạn visa của người nước ngoài

Mẫu đơn quan trọng dùng trong việc visa, thẻ tạm trú, gia hạn visa, giới thiệu mẫu chữ ký, con dấu công ty…..

Bộ Công An ban hành thông tư số 04/2015 TT-BCA Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam.

hanoituanchau travel

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (NA1).

Mẫu Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2).

Mẫu Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3).

Mẫu Phiếu yêu cầu điện báo (NA4).

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5).

Mẫu Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6).

Mẫu Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8).

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực (NA9).

Mẫu Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NA10).

Mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (NA11).

Mẫu Đơn xin thường trú (NA12).

Mẫu Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (NA13).

Mẫu Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA14).

Mẫu Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA15).

Mẫu Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (NA16).

Mẫu Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài (NA17).

Mẫu Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (NA18).

Tương đương với từng mẫu đơn dành cho từng yêu cầu cụ thể: ví dụ khi giới thiệu mẫu chữ ký và con dấu công ty dùng mẫuNA16, khi xin cấp thẻ tạm trú dùng mẫu NA6,

Xin công văn nhập cảnh- bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh dùng mẫu NA2.

Giới thiệu biểu mẫu để khách hàng tự xin visa 2015

Bạn không còn phải lo lắng quá nhiều về gpld, visa, tạm trú khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi về tư vấn THỦ TỤC NHẬP CẢNH, XIN VISA ĐẾN VN và đi nước ngoài.

Đơn giản thủ tục và dịch vụ visa, gia hạn visa liên hệ.

Thông tin khác: