Công văn nhập cảnh thăm thân cho người Palau

xin Công văn nhập cảnh thăm thân  nhận visa đến VN cho người Palau

 cong van visa nhập cảnh gọi 

Visa TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

Ký hiệu chung của công văn: DN- doanh nghiệp; LV – làm việc- cấp cho người có giấy phép lao động, ĐT – đầu tư, TT- thăm thân – cho người đi cùng với người vào làm việc cho công ty ở VN.

            Hãy ủy quyền xin công văn thăm thân cho chúng tôi để việc xin công văn được nhanh chóng và thuận lợi.

Công văn nhập cảnh  thăm thân , thư mời nhập cảnh dán visa thăm thân 2015 cho người Palau

+ Thủ tục công văn nhập cảnh thăm thân

+ Địa điểm xin công văn nhập cảnh thăm thân

+Thời gian xin cvnc thăm thân.

+Tài liệu cần cung cấp xin công văn nhập cảnh TM, làm việc Lv, Doanh nghiệp, thăm thân

 

Bạn có thể nhận visa tại Đại sứ quán hay cửa khẩu? khi nào cần nhập cảnh VN hãy cho chúng tôi biết để có kết quả sớm nhất cho bạn.

Liên hệ dịch vụ visa của Tuần Châu Travel để tư vấn và có dịch vụ tốt nhất.

Thông tin khác: