Công văn nhập cảnh Thương mại cho người Mỹ

 

Dịch vụ visa Làm việc 2015

Bạn mang quốc tịch Mỹ, đang có dự án kinh doanh ở Việt Nam hoặc cần đến Việt Nam làm việc, dự hội nghị hội thảo.

 

DỊCH VỤ VISA HÀ NỘI – TUẦN CHÂU TRAVEL cung cấp dịch vụ visa TM, xin công văn thương mại nhận visa Tại ĐSQ, sân bay nhanh gọn và thuận lợi nhất cho bạn?

 

Trình tự thủ tục xin công văn thương mại- liên hệ để biết chi tiết và được tư vấn về quy định thủ thục luật Xuất nhập cảnh Việt Nam.

 

 

( Công văn nhập cảnh được cấp cho ai, một vài ký hiệu công văn nhập cảnh vì mục đích kinh doanh nói chung- Thương mại bao gồm:

Công văn nhập cảnh thương mại được cấp cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc với các công ty tổ chức kin tế – gọi chung là doanh nghiệp.

 

Ký hiệu chung của công văn thương mại: DN- doanh nghiệp; LV – làm việc- cấp cho người có giấy phép lao động, ĐT – đầu tư, TT- thị thực – cho người đi cùng với người vào làm việc cho công ty ở VN )

 

            Hãy ủy quyền xin công văn thương mại cho chúng tôi để việc xin công văn được nhanh chóng và thuận lợi.

 

Liên hệ dịch vụ visa của Tuần Châu Travel để tư vấn và có dịch vụ tốt nhất

 

            Dịch vụ công văn nhập cảnh Thương mại cho người Mỹ

Thông tin khác: