ĐỊA CHỈ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI HÀ NỘI

ĐC CÁC CƠ QUAN , CÁC BỘ TẠI HÀ NỘI

Bộ Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8254012, 8252925
Fax: 84 – 4 – 8267291

Bộ lao động, thơng binh và xã hội

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8246137, 8269532
Fax: 84 – 4 – 8248036

Bộ Công Nghiệp
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8267870
Fax: 84 – 4 – 8269033

Bộ Tài Chính
Địa chỉ: 8 Phan Huy Chú, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8264872, 8262356
Fax: 84 – 4 – 8445905

Bộ Thương Mại

Địa chỉ: 31 Tràng Tiền, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8253881, 8255184
Fax: 84 – 4 – 8264696

Bộ Văn hoá Thông tin
Địa chỉ: 51-53 Ngô Quyền, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8262945, 8262487
Fax: 84 – 4 – 8267101

Bộ Y tế
Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Hà nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8464051
Fax: 84 – 4 – 8464051

Bộ Công An
Địa chỉ: 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8268231
Fax: 84 – 4 – 8260774

Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: 1A Hoàng DIệu, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8468101

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8254818, 8252831
Fax: 84 – 4 – 8244662

Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em
Địa chỉ: 35 Trần Phú, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8233340, 7330068
Fax: 84 – 4 – 8237983

Tổng cục Bưu điện
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8256897
Fax: 84 – 4 – 8226590

Kiểm toán nhà nước
Địa chỉ: 16 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8432511

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn
Địa chỉ: 4 Đặng Thái Thân, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8253343, 8254278
Fax: 84 – 4 – 8260779

Ban Biên giới Chính phủ
Địa chỉ: 103 Quan Thanh
Điện thoại: 84 – 4 – 8453615, 8454024
Fax: 84 – 4 – 8236920

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài
Địa chỉ: 32 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8240401
Fax: 84 – 4 – 8259211

Đài tiếng nói Việt Nam
Địa chỉ: 58 Quán Sứ, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8252535
Fax: 84 – 4 – 8254953

Thông tấn xã Việt Nam
Điạ chỉ: 5 Lý Thờng Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8252931
Fax: 84 – 4 – 8252984

Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
Địa chỉ: Nghĩa Đô, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 844 – 8355607, 8354076
Fax: 844 – 8352483

Đài Truyền hình Việt Nam
Địa chỉ: 59 Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại: 844 – 8355931
Fax: 844 – 8355332

Thanh tra Nhà nước

Địa chỉ: 218C Đội Cấn, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8325893
Fax: 84 – 4 – 8325896

Tổng cục Thống kê
Địa chỉ: 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8234072
Fax: 84 – 4 – 8464345

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8692394, 8694904
Fax: 84 – 4 – 8694085

Bộ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường
Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8252731, 8252732
Fax: 844 – 8267291

Bộ Ngoại giao
Địa chỉ: 1 Tôn Thất Đảm, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8453973, 8458208
Fax: 84 – 4 – 8445905

Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn
Địa chỉ: 2 Ngọc Hà, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8468160
Fax: 84 – 4 – 8454319

Bộ Tư Pháp
Địa chỉ: 25A Cát Linh, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8231138, 8454765
Fax: 84 – 4 – 8431431

Bộ Thuỷ Sản
Điạ chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan,Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8346269, 8325623
Fax: 84 – 4 – 8326702

Bộ Xây dựng
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8268271, 8254022
Fax: 84 – 4 – 8215591

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8458241, 8458261
Fax: 84 – 4 – 8232494

Cục Dự trữ Quốc gia
Địa chỉ: 291 Đội Cấn, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 7625643

Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình
Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8432352, 7330580

Uỷ ban Thể dục Thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8423245

an Vật giá Chính phủ
Địa chỉ: 3 Mai Xuân Thởng, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8453432
Fax: 84 – 4 – 8236390

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 9340760

Tổng cục địa chính Nhà nước
Địa chỉ: Láng Trung, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8693370
Fax: 84 – 4 – 8352191

Ban Tôn giáo Chính phủ
Địa chỉ: 53 Tràng Thi, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8256300
Fax: 84 – 4 – 8246439

Uỷ ban Dân tộc và Miền núi
Địa chỉ: 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8464280, 8237328s
Fax: 84 – 4 – 8230235

Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Đô,Hà Nội.
Điện thoại: 84 – 4 – 8353334
Fax: 84 – 4 – 8361068

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia
Địa chỉ: 36 Hàng Chuối, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 9719068
Fax: 84 – 4 – 9712247

Học viện Hành chính Quốc gia
Địa chỉ: Láng Trung, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8345878
Fax: 84 – 4 – 8345883

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam
Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8272288, 8271514
Fax: 8271933

Tổng cục Hải quan
Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8272551
Fax: 84 – 4 – 8263905

Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 2 Ông ích Khiêm, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8455124

Tổng cục Du lịch Việt Nam
Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 – 8253760
Fax: 8261115

Thông tin khác: