Dịch vụ Công văn nhập cảnh thương mại

xin Công văn nhập cảnh thương mại  nhận visa đến VN

 cong van visa nhập cảnh gọi  0975 475 399

Công văn nhập cảnh thương mại được cấp cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc với các công ty tổ chức kin tế – gọi chung là doanh nghiệp.

Ký hiệu chung của công văn thương mại: DN- doanh nghiệp; LV – làm việc- cấp cho người có giấy phép lao động, ĐT – đầu tư, TT- thị thực – cho người đi cùng với người vào làm việc cho công ty ở VN.

            Hãy ủy quyền xin công văn thương mại cho chúng tôi để việc xin công văn được nhanh chóng và thuận lợi.

Công văn nhập cảnh thương mại , thư mời nhập cảnh dán visa thương mại 2015,

 

+ Thủ tục công văn nhập cảnh thương mại – làm việc.

+ Địa điểm xin công văn nhập cảnh thương mại , DN, làm việc.

+Thời gian xin cvnc làm việc – thương mại.

+Tài liệu cần cung cấp xin công văn nhập cảnh TM, làm việc Lv, Doanh nghiệp.

 

Bạn có thể nhận visa tại Đại sứ quán hay cửa khẩu? khi nào cần nhập cảnh VN hãy cho chúng tôi biết để có kết quả sớm nhất cho bạn.

Liên hệ dịch vụ visa của Tuần Châu Travel để tư vấn và có dịch vụ tốt nhất.

Thông tin khác: