Giấy phép lao động giá rẻ chỉ $ 220

áp dụng giảm giá GIAY PHEP LAO DONG tháng 12-2015.

giấy phép lao động giả rẻ

giấy phép lao động giả rẻ

Làm nhanh giấy phép lao động giá rẻ tại Hà Nội

Cung cấp a-z thông tin thủ tục làm giấy phép lao động tại HN.

Hỗ trợ hồ sơ làm nhanh workpermit cho khách hàng liên hệ sớm cùng chúng tôi.

Dịch vụ giấy phép lao động bao gồm lệ phí nhà nước xin giấy phép lao động.

Làm giấy phép lao động tại HNTC đã bao gồm phí dịch thuật,

Phí dịch vụ bao gồm tổng phí ,

Chưa bao gồm xử lý văn bản CHẤP THUẬN SỬ DỤNG LAO động nước ngoài phê duyệt bởi ỦY BAN CẤP TỈNH.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhanh với dịch vụ tiện ích nhất cho khách hàng tại Hà Nội.

 

Dịch vụ tiện ích: tư vấn xuất nhập cảnh đúng thủ tục cho người nước ngoài vào làm việc: Xin công văn nhập cảnh diện LÀM VIỆC- DN.

GIA HẠN visa do công ty bảo lãnh, thẻ tạm trú.

Dịch vụ giấy phép lao động, gia hạn workpermit giá tốt.

 

 

Giấy phép lao động tại Hà Nội giá rẻ

Thông tin khác: