Giấy phép lao động tại Việt Nam

Giấy phép làm việc tại Việt Nam hay giấy phép lao động cấp cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là giấy tờ bắt buộc người lao động nước ngoài cần phải có khi làm việc tại Việt Nam.

Thủ tục xin giấy phép lao động. Chúng tôi là đơn vị chuyên tưvấn quản lý về lao động, thủ tục và hồ sơ, các quy định về xin thẻ lao động cho lao động nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn giấy phép lao động:–         Tư vấn các quy định về giấy phép làm việc;

–         Quy trình thực hiện để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;

–         Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục cấp phép lao động nước ngoài;

–         Tư vấn thủ tục xin giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền quản lý về lao động nước ngoài…

Chuyên tư vấn Giấy phép làm việc tại Việt Nam, giấy phép lao động.

Thông tin khác: