Hồ sơ tự xin công văn nhập cảnh- xét duyệt nhân sự

Bạn muốn tự xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại công ty?

cong van nhap canh dot com

HỒ SƠ XIN VISA NHẬP CẢNH- CÔNG VĂN NHẬP CẢNH

hướng dẫn hồ sơ xin công văn nhập cảnh làm việc:

+ Mẫu xét duyệt nhập cảnh NA2

+ Lịch trình làm việc

+ Hồ sơ giới thiệu về công ty bảo lãnh

Một số tài liệu khác nếu có trong trường hợp cần xác minh thêm thông tin.

Trường hợp nào cần dùng công  văn nhập cảnh ?

Dùng khi người nước ngoài đang ở nước ngoài mà muốn nhập cảnh vào Việt nam

CÔNG VĂN NHẬP CẢNH – THƯ MỜI NHẬP cảnh – XÉT DUYỆT NHÂN SỰ

– Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với công ty, tổ chưc.

– Người nước ngoài vào Việt Nam dự hội nghị hội thảo, người nước ngoài là phóng viên nhà báo

– Người nước ngoài là nhà đầu tư, thân nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại VN,

Thân nhân của lao động nước ngoài làm việc tại VN.

Người nước ngoài vào Việt Nam thăm quan, du lịch

– Người nước ngoài vào Việt Nam học tập, nghiên cứu…..

dịch vụ làm visa

Liên hệ dịch vụ và tư vấn công văn nhập cảnh theo địa chỉ trên web này.

 

 

Thông tin khác: