xác nhận lãnh sự- hợp pháp lãnh sự

Xác nhận lãnh sự- chứng nhận lãnh sự là gì?

“Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

 Hợp pháp lãnh sự là gì?

Hợp pháp lãnh sự- “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

 

            Dịch vụ thực hiện xin xác nhận lãnh sự tài liệu để sử dụng ở nhiều quốc gia nước ngoài như: tài liệu du học, tài liệu kết hôn, tài liệu công ty….

Dịch vụ xin xác nhận lãnh sự của Đại sứ quán các nước tại Hà Nội cho mục đích tài liệu sử dụng ở Việt Nam: Ấn  Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc….Kết quả hình ảnh cho hợp pháp lãnh sự

 

Hợp pháp lãnh sự tại Cục lãnh sự thuộc cơ quan Ngoại giao

Tư vấn hướng dẫn hợp pháp và xác nhận lãnh sự tại Hà Nội.

hop phap lanh su dot comxac nhan lanh su dot com

Hoặc bạn ở bất cứ đâu, hãy gửi yêu, gửi tài liệu và ủy quyền cho chúng tôi thực hiện thủ tục giúp bạn.

Thông tin khác: