Xác nhận lãnh sự tài liệu tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Việt Nam

Tài liệu do nước ngoài cấp muốn sử dụng tại Việt Nam cần hợp pháp, xác nhận lãnh sự.

xac nhan lanh su dot com

Giấy chứng nhận độc thân, Giấy chứng nhận quan hệ gia đình, Sổ hộ khẩu, công chứng, hợp pháp lãnh sự các tài liệu khác do Anh cấp…. khi bạn đã đến VN rồi, không thể thực hiện được ở ĐSQ Ấn Độ tại Việt Nam.

 

Chúng tôi có dịch vụ tại Ấn Độ gồm: Thực hiện công chứng tại Văn phòng Luật- Xác nhận tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ – Hợp thức lãnh sự tại ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ.

Dịch vụ trọn gói bạn chỉ cần giao tài liệu và đợi kết quả.

 

xác nhận lãnh sự giấy kết hôn do Việt Nam cấp để sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Liên hệ dịch vụ của xacnhanlanhsu.com

Theo thông tin địa chỉ trên web này, chúng tôi giúp bạn về hồ sơ thủ tục, phí dịch vụ hợp lý và thuận lợi nhất cho công việc của bạn.

Thủ tục xác nhận lãnh sự, hợp pháp lãnh sự tài liệu Ấn Độ bởi tư vấn luật

Thông tin khác: